Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Štúrovo, Lipová 6
943 01 Štúrovo

Tel.: 036/7511422
0911331470
email: szs.sai.sturovo@gmail.com