array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Podujatia
array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

2. apríl Deň povedomia o Autizme  - április 2-án az autizmus fontosságára emlékezünk

  • Počas vyučovania v domácom prostredí myslíme na našich žiakov a snažíme sa ich zapájať nielen do učenia, ale aj do rôznych aktivít, aby sme im tak spestrili ich život.
  • 2. apríl je svetový deň povedomia o autizme. Našu školu navštevujú aj štyria výnimoční žiaci s touto diagnózou. Pripomenuli sme im ich „svetový deň“ malou súťažou, ako prejav našej náklonnosti. 
  • Vyzvali sme žiakov z CDR a našej školy aby sa zapojili do nášho projektu a poslali nám fotku o svojej kresbe. Zapojil sa aj jeden z našich žiakov autistickej triedy a poslal nám fantastické dielo :)
  • Pripájame fotky všetkých, ktorí si s nami pripomínajú dôležitosť tohto dňa.
 

Velká vďaka deťom z Cdr - žiakom zo základnej školy, že sa tiež zapojili do nášho projektu

Hálás köszönet  a párkányi alapiskolásoknak,  hogy néhányan bekapcsolódtak a kezdeményezésbe