Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

2. apríl Deň povedomia o Autizme  - április 2-án az autizmus fontosságára emlékezünk

  • Počas vyučovania v domácom prostredí myslíme na našich žiakov a snažíme sa ich zapájať nielen do učenia, ale aj do rôznych aktivít, aby sme im tak spestrili ich život.
  • 2. apríl je svetový deň povedomia o autizme. Našu školu navštevujú aj štyria výnimoční žiaci s touto diagnózou. Pripomenuli sme im ich „svetový deň“ malou súťažou, ako prejav našej náklonnosti. 
  • Vyzvali sme žiakov z CDR a našej školy aby sa zapojili do nášho projektu a poslali nám fotku o svojej kresbe. Zapojil sa aj jeden z našich žiakov autistickej triedy a poslal nám fantastické dielo :)
  • Pripájame fotky všetkých, ktorí si s nami pripomínajú dôležitosť tohto dňa.
 

Velká vďaka deťom z Cdr - žiakom zo základnej školy, že sa tiež zapojili do nášho projektu

Hálás köszönet  a párkányi alapiskolásoknak,  hogy néhányan bekapcsolódtak a kezdeményezésbe