Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Kádrové obsadenie školy

Riaditeľka školy:    Mgr.  Zuzana Tureková 

Zástupkyňa riaditeľky:   Mgr.  Jolana Botlíková 

Hospodárka školy:    Anna Černá

 Účtovníčka školy:   Valéria Tóthová             

Predseda Rady  školy:    Mgr. Zsolt Szabó

 Výchovný poradca:    Mgr. Jolana Botlíková              

Vedúca inventarizačnej komisie:    Anna Černá

Členovia:    Valéria Tóthová, Mgr. Jolana Botlíková

                                        Upratovačka:    Monika Hnizdová, Klaudia Herman                                             

Expedientka VŠJ:   Mária Bieliková

Školník/údržbár: Jaroslav Bielik