Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Kádrové obsadenie školy

Riaditeľka školy:    Mgr.  Zuzana Tureková 

Zástupkyňa riaditeľky:   Mgr.  Jolana Botlíková 

Hospodárka školy:    Anna Černá

 Účtovníčka školy:   Valéria Tóthová             

Predsedkyňa Rady  školy:    Helena Sulciová

 Výchovný poradca:    Mgr. Zsolt Szabó              

Vedúca MZ pre 1.- 4:    Mgr. Adriana Bobuľová

Vedúca PK pre 5.- 9.:   Mgr.  Ivona Ludvigová

Vedúca inventarizačnej komisie:    Anna Černá

Členovia:    Mgr.  Martina Koreňová, Mgr. Zsolt Szabó

Školník – údržbár:    Dušan Trautenberger

                                        Upratovačka:    Monika Hnizdová                                              

Expedientka:   Jarmila Šustová