Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Kádrové obsadenie školy

Riaditeľka školy:    Mgr.  Zuzana Tureková 

Zástupkyňa riaditeľky:   Mgr.  Jolana Botlíková 

Hospodárka školy:    Anna Černá

 Účtovníčka školy:   Valéria Tóthová             

Predseda Rady  školy:    Mgr. Zsolt Szabó

 Výchovný poradca:    Mgr. Zsolt Szabó              

Vedúca inventarizačnej komisie:    Anna Černá

Členovia:    Mgr.  Martina Koreňová, Mgr. Zsolt Szabó

Školník – údržbár:    Tibor Suchovský

                                        Upratovačka:    Monika Hnizdová                                              

Expedientka/upratovačka:   Jarmila Šustová

Expedientka: Andrea Májušková