Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Zamestnanci školy

Mgr. Zuzana Tureková - riaditeľka školy

Mgr. Jolana Botlíková - zást. riaditeľky školy                                                                                              

Učitelia:

Slovenské oddelenie:

Mgr. Martina Koreňová  - I.A 

Mgr. Ivona Ludvigová  - II.A

Mgr. Andrea Zapletajová  - III.A

Maďarské oddelenie:       

Mgr. Erika Szebellaiová - I.B

Mgr. Adriana Bobuľová  - II.B

Mgr. Monika Farkašová - III.B

 Mgr. Zsolt Szabó - IV.B

Mgr. Eva Czuczorová - IVZ

Autistická trieda:    

Mgr. Silvia Csákvári - III.C a IV.C

Mgr. Zsuzsanna Sütő - I.C

Mgr. Denis Müller - II.C

Pedagogickí asistenti :

Mgr. Monika Rományiková

Mgr. Melissa Pokorná - Projekt POP III

Vychovávateľky ŠKD / asistent učiteľa :

Bc. Ildikó Putz       -  slov.  odd.

Marianna Bajtek, DiS.     -  slov.odd.

Žaneta Detvenová - maď. odd.

Mgr. Mária Straková - maď. odd.

Odborný zamestnanec CŠPP:

Mgr. Katarína Matušková - špeciálny pedagóg

Mgr. Monika Štifnerová - špeciálny pedagóg  - MD

Mgr. Laura Elek - psychológ

Mgr. Júlia Melecski - Liečebný pedagóg - 50 %

Mgr. Júlia Bálint - psychológ - 20 %

Nepedagogickí zamestnanci:

Anna Černá

Valéria Tóthová

Jarmila Šustová

Klaudia Herman

 Monika Hnízdová