array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Zamestnanci školy
array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/u170604632/domains/szssturovo.eu/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Zamestnanci školy

Mgr. Zuzana Tureková - riaditeľka školy

Mgr. Jolana Botlíková - zást. riaditeľky školy                                                                                              

Učitelia:

Slovenské oddelenie:

Mgr. Martina Koreňová    

Mgr. Ivona Ludvigová 

Mgr. Andrea Zapletajová 

Maďarské oddelenie:       

Mgr. Erika Szebellaiová

Mgr. Adriana Bobuľová   

Mgr. Bernadeta Szabóová 

 Mgr. Zsolt Szabó

Mgr. Monika Farkašová

Mgr. Eva Czuczorová 

Autistická trieda:    

Mgr. Mária Bielokostolský Lormusz

Pedagogickí asistenti :

Mgr. Monika Rományiková

Mgr. Agneša Kissová

Vychovávateľky ŠKD :

Kvĕtuše Farská       -  slov.  odd.

Mgr. Silvia Csákvári      -  maď. odd.

Marianna Víghová, DiS.     -  maď.odd.

Odborný zamestnanec CŠPP:

Mgr. Katarína Matušková

Mgr. Monika Bagóová

Mgr. Laura Elek - psychológ

Nepedagogickí zamestnanci:

Anna Černá

Valéria Tóthová

Dušan Trautenberger

Jarmila Šustová

 Monika Hnízdová