Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Zamestnanci školy

Mgr. Zuzana Tureková - riaditeľka školy

Mgr. Jolana Botlíková - zást. riaditeľky školy                                                                                              

Učitelia:

Slovenské oddelenie:

Mgr. Martina Koreňová  - I.A 

Mgr. Andrea Zapletajová  - II.A

Mgr. Andrea Zapletajová  - III.A - IVZ

Maďarské oddelenie:       

Mgr. Mária Straková - I.B

Erika Szebellaiová -II.B

Mgr. Adriana Bobuľová  - III.B

Mgr. Monika Farkašová - IV.B

 Mgr. Zsolt Szabó - V.B

Mgr. Adriana Bobuľová - VI.B - IVZ 

Triedy pre žiakov s poruchou autistického spektra:    

Mgr. Zsuzsanna Sütő - I.C

Mgr. Melissa Pokorná - II.C

Mgr. Andrea Ármai Zalaba - III.C

Mgr. Silvia Csákvári - MD

Pedagogickí asistenti :

Mgr. Denis Müller - I.C 

Žaneta Detvenová - II.C 

Mgr. Ivona Ludvigová  - IVZ 

Marianna Bajtek, DiS. - III.C 

Silvia Farkasová - III.C

Vychovávateľky ŠKD / asistent učiteľa :

Mgr. Ivona Ludvigová       -  slov.  odd.

Marianna Bajtek, DiS.     -  maď.odd.

Nepedagogickí zamestnanci:

Anna Černá - hospodárka

Valéria Tóthová - účtovníčka

Jaroslav Bielik - školník - údržbár

Mária Bieliková - expedientka VŠJ

Klaudia Herman - upratovačka

 Monika Hnízdová - upratovačka