Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Rada školy

 

Predseda Rady školy: Mgr. Zsolt Szabó

Tajomníčka: Žaneta Detvenová- za pedagogických zamestnancov

Člen: Valéria Tóthová - za nepedagogických zamestnancov

Člen: Ing. Marta Mladá - za zriaďovateľa

Člen: PaedDr. Vanda Jóriová - za zriaďovateľa

Člen: PaedDr. Emília Szitásová - za zriaďovateľa

 Člen: Mgr. Beáta Nagyová - za zriaďovateľa

Člen: Mgr. Michaela Pajchortová - za zriaďovateľa

Člen:  Mária Mikolaiová - za rodičov (CDR)

 Člen: Lívia Sulci - za rodičov

Člen: Georgína Dutkiewiczová.  - za rodičov