Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Rada školy

 

Predsedkyňa Rady školy: Helena Sulciová

Tajomníčka: Mgr. Eva Czuczorová - za pedagogických zamestnancov

Člen: Anna Černá - za nepedagogických zamestnancov

Člen: Mgr. Katarína Nemčičová - za zriaďovateľa

Člen: Mgr. Vanda Jóriová - za zriaďovateľa

 Člen: Mgr. Beata Nagyová - za zriaďovateľa

Člen: Ildikó Jakubíková - za rodičov

Člen: Georgína Dutkiewiczová - za rodičov

 Člen: Lívia Sulci - za rodičov

Člen: Henrieta Gyurácsová - za rodičov