Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 1. KRÚŽOK VARENIA 

Vedúci krúžku:         Mgr. Andrea Zapletajová
Trieda / Počet:         I.A, II.A / 6
Deň krúžku:              Pondelok

 2. KRÚŽOK “UČÍME SA HROU”

Vedúca krúžku:        Mgr. Martina Koreňová
Trieda / Počet:         II.A, III.A / 6
Deň krúžku:              Pondelok

 3. KRÚŽOK  ŠIKOVNÉ RUKY

Vedúca krúžku:        Mgr. Mária Straková
Trieda / Počet:         I.B / 7
Deň krúžku:              Pondelok

 4. LITERÁRNO – DRAMATICKÝ KRÚŽOK

Vedúci krúžku:         Erika Szebellaiová
Trieda / Počet:         II.B / 5
Deň krúžku:              Pondelok

 5. KRÚŽOK MLADÝCH ČITATEĽOV

Vedúci krúžku:         Mgr. Adriana Bobuľová
Trieda / Počet:         III.B / 6
Deň krúžku:               Pondelok

 6. HRAVÁ  GRAMATIKA – ANYANYELVI  JÁTÉKOK

Vedúci krúžku:         Mgr. Monika Farkašová
Trieda / Počet:         IV.B / 7
Deň krúžku:              Pondelok

 7. PRECHÁDZKY PRÍRODOU

Vedúci krúžku:         Mgr. Szabó Zsolt
Trieda / Počet:         V.B / 6
Deň krúžku:              Pondelok

 8. ROZVOJ OSOBNOSTI POMOCOU MUZIKOTERAPEUTICKÝCH NÁSTROJOV

Krúžok vedie:            Mgr. Zsuzsanna Sütő
Trieda / Počet:          I.C, II.C., III.C / 10
Deň krúžku:               Pondelok