Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

 Krúžková činnosť v školskom roku 2022/2023

1. ŠIKOVNÉ RUKY

Vedúci krúžku:                 Mgr. Martina Koreňová
Trieda / Počet:         I.A / 6
Deň krúžku:                   Pondelok

2. KRÚŽOK “UČÍME SA HROU”

Vedúca krúžku:                 Mgr. Ivona Ludvigová
Trieda / Počet:         II.A / 5
Deň krúžku:                   Pondelok

3. KRÚŽOK  TVORIVÉ RUKY

Vedúca krúžku:                 Mgr. Andrea Zapletajová
Trieda / Počet:         III.A / 8
Deň krúžku:                   Pondelok

4. LITERÁRNO – DRAMATICKÝ KRÚŽOK

Vedúci krúžku:                 Erika Szebellaiová
Trieda / Počet:         I.B / 6
Deň krúžku:                   Pondelok

5. KRÚŽOK MLADÝCH ČITATEĽOV

Vedúci krúžku:                 Mgr. Adriana Bobuľová
Trieda / Počet:         II.B / 7
Deň krúžku:                   Pondelok

6. HRAVÁ  GRAMATIKA – ANYANYELVI  JÁTÉKOK

Vedúci krúžku:                 Mgr. Monika Farkašová
Trieda / Počet:         III.B / 5
Deň krúžku:                   Pondelok

8. PRECHÁDZKY PRÍRODOU

Vedúci krúžku:         Mgr. Szabó Zsolt
Trieda / Počet:         IV.B / 8
Deň krúžku:                   Pondelok

9. ROZVOJ OSOBNOSTI POMOCOU MUZIKOTERAPEUTICKÝCH NÁSTROJOV

Trvanie krúžku: Vyučovanie prebieha raz týždenne v pondelok 60 minút od 12:40 – 13:40.
Krúžok vedie: Mgr. Zsuzsanna Sütő, Mgr. Denis Müller, Mgr. Silvia Csákvári
Trieda / Počet:         I.C, II.C., III.C / 11
Deň krúžku:                   Pondelok