Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

 

 

Na našej škole od školského roku 2021/2022 nepracujú poradné orgány.

Ich prácu plne zastáva Pedagogická rada školy.