Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

 

 

Na našej škole pracujú dva poradné orgány:

Metodické združenie slov. a maď. ročníkov 1.- 4.

Metodické združenie pracuje v zložení:

Vedúca MZ:     Mgr. Adriana Bobuľová

Členovia:

Mgr. Jolana Botlíková

Mgr. Martina Koreňová

Mgr. Eva Czuczorová

Erika Szebelleiová

                                                               Mgr. Mária Bielokostolský Lormusz                                                                

 Predmetová komisia slov. a maď. ročníkov 5.-9.

 Predmetová komisia pracuje v zložení:

 Vedúca PK:   Mgr. Ivona Ludvigová

Členovia: 

Mgr. Zuzana Tureková    

Mgr. Jolana Botlíková

Mgr. Monika Farkašová

Mgr. Andrea Zapletajová

Mgr. Zuzana Tureková

Mgr. Zsolt Szabó 

Mgr. Bernadeta Szabóová