Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Školský klub detí

ŠKD v školskom roku 2022/2023 pracuje so 4.oddeleniami s počtom žiakov 42.

Na slovenskom oddelení:

I. ŠKD - Bc.Ildikó Putz - I.A, II.A trieda - počet žiakov 10

II. ŠKD - Marianna Bajtek, DiS. -II.A, III.A trieda - počet žiakov 9

Na maďarskom oddelení:

III. ŠKD - Žaneta Detvenová - I.B, II.B , III.B trieda - počet žiakov 11

IV.ŠKD - Mgr. Mária Straková - II.B, III.B, IV.B trieda - počet žiakov 12