Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Školský klub detí

ŠKD v školskom roku 2023/2024 pracuje so 2.oddeleniami s počtom žiakov 20.

Na slovenskom oddelení:

I. ŠKD - Mgr. Ivona Ludvigová - I.A, II.A trieda - počet žiakov 10

Na maďarskom oddelení:

II. ŠKD - Marianna Bajtek, DiS - I.B, II.B , III.B, V.B trieda - počet žiakov 10

 Plán práce ŠKD