Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

I.A  - Mgr.. Martina Koreňová - 1.,2. ročník A variant, 1., 2. ročník B variant slovenské oddelenie

II.A - Mgr. Ivona Ludvigová - 3. ,4. ročník A variant, 5.ročník B variant, 4.,5.,10. ročník C variant slovenské oddelenie 

III.A - Mgr. Andrea Zapletajová - 5., 6. ročník A variant, 6.,7.,10. ročník B variant slovenské oddelenie

I.B -  Mgr. Erika Szebellaiová - 1. ,2. ročník A variant, 2.ročník B variant maďarské oddelenie

II.B - Mgr. Adriana Bobuľová - 3.,4. ročník A variant, 5.,6 ročník B variant maďarské oddelenie

III.B - Mgr. Monika Farkašová - 5.,6. ročník A variant,  4.,9. ročník B variant maďarské oddelenie

V.. B - Mgr. Zsolt Szabó - 7.,8.,9. ročník A variant, 7.ročník B variant maďarské oddelenie

I.C - Mgr. Zsuzsanna Sütő - 1., 3 ročník autistická trieda - AU Žaneta Detvenová

II. C - Mgr. Denis Müller - 2., 3. ročník autistická trieda - AU Mgr. Melissa Pokorná

III.C - Mgr. Silvia Csákvári - 5.,6.,7.,8. ročník autistická trieda - AU Mgr. Monika Rományiková

IV.C - Mgr. Silvia Csákvári - 1.,4.,7.,9.,10. ročník C variant - vyučujúca Mgr. Eva Czuczorová