Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Štúrovo

Triedy 2023/2024

I.A  - Mgr.. Martina Koreňová - 2., 3, 4.ročník A, B variant, slovenské oddelenie

II.A - Mgr. Andrea Zapletajová - 5., 6., 7 ročník A, B variant, slovenské oddelenie 

III.A -  Mgr. Martina Koreňová - 5., 6. ročník A, C variant, 8.  ročník A, B , C variant, 2. ročník AUT. 3 úroveň - IVZ, slovenské oddelenie

I.B -  Mgr. Mária Straková - 1., 2. ročník A variant, 1., 2. ročník B variant, maďarské oddelenie

II.B - Mgr. Erika Szebellaiová - 3. ročník A, B variant, 5., 8. ročník C variant, maďarské oddelenie

III.B - Mgr. Adriana Bobuľová - 4., 5. ročník A variant,  5. ročník B variant, maďarské oddelenie

IV. B - Mgr. Monika Farkašová - 6. ročník A variant, 6., 7., 10. ročník B variant, maďarské oddelenie

V.. B - Mgr. Zsolt Szabó - 7., 8., 9. ročník A variant, 8., 9. ročník B variant,  maďarské oddelenie

I.C - Mgr. Zsuzsanna Sütő - 1., 2. ročník žiaci s poruchou autistického spektra - AU Mgr. Denis Müller 

II. C - Mgr. Melissa Pokorná  - 2. ročník, 1. úroveň, 3. ročník, 2. úroveň  žiaci s poruchou autistického spektra - AU Žaneta Detvenová

III.C - Mgr. Andrea Ármai Zalaba - 2.,  3., 6., 7.,  ročník IVP 2., 3., 6., 7., ročník žiaci s poruchou autistického spektra - AU Mgr. Marianna Bajtek Dis., Silvia Farkasová

III.C
I.C
II. C